Žabec in tujec

Ob koncu tedna otroka smo strokovni delavci pripravili lutkovno predstavo za otroke iz vseh treh skupin. Otroci so si ogledali zgodbo Žabec in tujec. Po predstavi so otroci spoznali lutke in se z njimi tudi poigrali.

Slike so objavljene v zaščitenem prispevku ŽABEC IN TUJEC